Basılan Bildiriler

Basılan Bildiriler

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Kose KC, Çalışkan I,Bal E, İnanmaz ME, Cebesoy O. Ameliyat esnasında radyasyon maruziyetinin ve zaman kaybının azaltılması maksadı ile geliştirilen intraoperatif rod açı ölçüm cihazının posterior enstrumantasyon uygulanan Schuermann kifozu hastalarında ölçüm yeteneğive güvenilirliğinin araştırılması XXIV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya.

 E2. Caliskan I, Kose KC, Bal E, İnanmaz ME, Cebesoy O. Schuermann kifozu hastalarında ameliyat sonrası ilave düzelme mümkün mü?- Metal hafızasının nihai düzeltme üzerine etkisi. XXIV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya.

 E3. Cebesoy O, Gerçekçioğlu A, Karslı B, Işık M, Yılmaz MK.  Femur intertrokanterik kırıklarında proksimal femoral çivi uygulamalarının hemiartroplasti cerrahisi ile karşılaştırılması. XXIV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya.

E4. Ö.Arpacıoğlu, M.Işık, O.Cebesoy, Ü.Baylar, “Nonvaskülarize iliak kemik grefti ile tedavi edilen dev klavikula tümörü”, . XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya.

E5. M.Işık, M.Subaşı, O.Cebesoy, E.Tutar, Ö.Arpacıoğlu, “Fondaparinuks’un kırık iyileşmesi üzerine etkisinin radyolojik, histopatolojik ve biyomekanik yönden araştırılması”. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya.

E6. Cebesoy, O., A. Mete ve B. Karslı,  “Nörolojik olarak sağlam bir yetişkinde gözüken tam lomber omurga duplikasyon vakası” XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009.

E7. Cebesoy, O., “Ayak bileği eklemi açılmadan talonavikular eklem yaklaşımı ile tedavi edilen bir intraosseöz talar ganglion vakası” XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009.

E8. Cebesoy, O., K.Ç. Köse, İ. Kuru, L. Altınel, R. Gül ve M. Demirtaş, “Karpal tünel cerrahisi sonrası splint kullanımı: mukayeseli bir çalışma” XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009.

E9. Cebesoy, O., M. Işık, B. Karslı, A. Gerçekcioğlu ve M. Subaşı, “Elde nadir görülen bir lezyon: tenosinovial kondromatozis olgusu” XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009

E10. Cebesoy, O., M. Subaşı, Ö. Arpacıoğlu, M. Işık ve A. Gerçekcioğlu, “Asetabulum kırıklarında basit ama güvenilir bir redüksiyon ve stabilizasyon tekniği: gergi bandı tekniği” XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009

E11. Subaşı, M., H. Arslan, O. Cebesoy, O. Büyükbebeci ve A. Kapukaya  “Tek taraflı veya çift taraflı gelişimsel kalça displazili vakalarda uygulanan tek evreli kombine prosedür sonuçlarımız” XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009.

E12. Köse, K.Ç., C. Işık, A. Ateş, A. Akbaş, E. Kömürcü ve O. Cebesoy, “Pedikül Vidalama İşleminde Hata Payları ve Medial Duvar Hatasının Sebepleri” XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Çeşme, 2009.

E13. Başarır, K., O. Polat, Y. Sağlık, Y. Yıldız ve O. Cebesoy, “Klavikula Yerleşimli Kemik Tümörleri: İleri Yaşlarda Malignite Potansiyeli ve Güvenli İğne Biyopsisi” XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009.

E14. Polat, O., Y. Sağlık, K. Başarır, Y. Yıldız, H.E. Adıgüzel, O. Cebesoy, “Kalkaneal intraosseoz lipomlar: 20 hastanın klinik incelenmesi” XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009

E15. Subaşı, M., A. Kapukaya, H. Arslan, M. Karahan ve O. Cebesoy,  “Açık ve çok Parçalı Tibia Plato Kırıklarının Sirküler Eksternal Fiksatör ile Tedavi Sonuçları” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007.

E16. Köse K.Ç., O. Cebesoy, V. Ergan, G. Maralcan, L. Altınel, A. Songur, O. A. Özen, ve  İ. Kuru,  “Talus Kubbe Lezyonlarında Modifiye “ Cebesoy” Trans Talonavikular Eklem Yaklaşımının Fizibilitesinin Araştırılması: Kadavra Çalışması”  XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007.

E17. Binnet, M., C. Soydan, K. Başarır, B. Ülkar ve O. Cebesoy, Atletlerde Aşil Tendon Rüptüründe Kısıtlı Açık Tamir ve Erken Rehabilitasyon. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007.

E18. Cebesoy, O., E. Tutar, M. Işık ve  Ö. Arpacıoğlu, “Peroneal sinirin Tüm Dallarını Tutan İzole Dev Pleksiform Nörofibrom Vakası” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007.

E19. Cebesoy, O., E. Tutar ve Ö. Arpacıoğlu, “Yumşak Doku Neoplazmını Taklit Eden Spontan Dev Genişleyen Uyluk Hematomu” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007.

E20. Cebesoy, O.,  M. Karakök, Ö. Arpacıoğlu ve E.T. Baltacı, “Normokalsemik Bir Hastada Atipik Yerleşimli Brown Tümör” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007.

E21. Cebesoy, O., E. Tutar ve Ö. Arpacıoğlu, “Tarsal Kemiklerde Tüberküloz Osteomyeliti: Neoplazm dan Ayırım Kolaymı?”  XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007

E22. Köse, K.Ç., V. Ergan, C. Işık, İ. Kuru, G. Maralcan ve O. Cebesoy,  “Lale Bağlı Poliaksiyel Pedikül Vidalarının “U” Rod Tekniği ile Çıkarımı” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007.

E23. Cebesoy, O., B. Güçlü, K.Ç. Köse, K. Başarır, D. Güner ve A.K. Us  “Koksigodinada Koksiektomi İçin Gerçekten Belemelimiyiz?” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007.

E24. Cebesoy, O.  E. Tutar, K.Ç. Köse, Y. Baltacı ve C. Bağcı, “Strontium Ranelatenin Sıçan Tibialarında Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisi” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007.

E25. Köse, K.Ç., O. Cebesoy, V. Ergan,  B. Akan, D. Güner, İ. Kuru, L. Altınel, M. Binnet ve İ. Çetin,  “Orta yaş Populasyonda Hareketli Taşıyıcı( mobile-bearing) total diz artroplastisi olgularının kısa-orta dönem klinik sonuçları” XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007.

E26. Köse, K.Ç., E. Karadeniz, O. Cebesoy, M. Binnet, “Halluks Valgus Cerrahisi Şaşılıkla Komplike Olabilir mi? -Vaka Takdimi” XIX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2005.

E27. Köse, K.Ç., O. Cebesoy, E. Karadeniz, S. Mutlu, F. Çiftçi ve İ. Çetin,  “”Fixed Bearing” Ve “Mobile Bearing” Diz Protezlerinin Aynı Hastada Klinik Ve Fonksiyonel Açıdan Karşılaştırılması” XIX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2005.

E28. Köse, K.Ç., O. Cebesoy, B. Akan, F. Çiftçi, S. Mutlu, İl. Çetin, “Morbid Obes Hastalarda Fixed Bearing Ve Mobile Bearing Diz Protezlerinin Klinik Ve Fonksiyonel Açıdan Karşılaştırılması” XIX. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2005.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Kose, K.C., O. Cebesoy, B. Akan, L. Altınel, D. Dincer and T. Yazar, “Functional results of vertebral augmentation techniques in pathological vertebral fractures of myelomatous patients” 8th EFORT Congress, Florance, 2007.

B2. Yazar, T., O. Cebesoy and “K. Başarır” “Management Of Scoliosis in Proteus Syndrome: A Case Report” 7th International Congress On Spinal Surgery- 139, Turkey,2005.

B3. Yazar T., D. Dinçer, O. Cebesoy, K. Başarır and E. Karadeniz. Cotrel-Dubousset Instrumentation For Adolescant Idiopathic Scoliosis; 6 Years Follow Up: 7th International Congress On Spinal Surgery-141, Turkey, 2005.

B4. Yazar T., K.C. Köse, B. Akan and O. Cebesoy,  “Does Vertical Thoracic Expansion İmprove Respiratory Function Tests İn Patient With Scoliosis” 7th International Congress On Spinal Surgery- 156, Turkey, 2005.

B5. Köse, K.C., K. Basarır, O. Cebesoy and T. Yazar, “The İmpact Of Pseudoarthrosis On Clinical Outcome İn İsolated Spinous Process Fractures Of 6 Adjacent Level Thoracic Vertebrae: Report Of A Case” 7th International Congress On Spinal Surgery-220, Turkey, 2005.

B6. Yazar, T., K. Başarır, D. Dinçer and O. Cebesoy, “Screening of spinal deformities without ionizing radiation” 7th International Congress On Spinal Surgery-143, Turkey, 2005.

B7. Yazar, T., K.C. Köse, O. Cebesoy and C. Soydan, “Late Decompression İn Posttraumatic Syringomyelia: A Case Report With Long Term Follow Up” 6th İnternational Congress On Spinal Surgery, 185, Turkey, 2002.

Yayımlanan MakalelerKonuşmalar ve Görevler
RANDEVU İÇİN

BİZE ULAŞIN

Ortopedi ve Travmatoloji hakkında bilgi almak ve randevu için formu doldurarak bize ulaştırabilirsiniz.

NCR INTERNATIONAL HOSPITAL

Mücahitler Mahallesi,
Gazi Muhtar Paşa Blv. No:56,
Şehitkamil/Gaziantep

Telefon:

0 342 211 99 30

Randevu Saatleri:

Hafta İçi    : 09:00 – 19:00
Cumartesi : 09:00 – 17:00